COMPANY

BUSINESS EVENTS SERVICES (THAILAND)

 02-322-2111 Ext. 315-316

Category:

ORGANIZER SERVICE

organizer

เป็นบริษัท Organizer รับจัดงาน Event ด้วยทีมงานมืออาชีพ มีลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจให้ จัดงาน Event ประจำเป็นการการันตีผลงาน รับจัดงานเปิดตัวสินค้า จัดงานมอบรางวัล รับจัดงานสัมมนา จัดงานปีใหม่ จัดงานแถลงข่าว รับจัดงาน ทุกประเภท ที่มีทีมออกแบบงาน Event อย่างมืออาชีพ สนใจขอข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่  02-322-2111 Ext.315-316 และ 097-295-7312-3

Category:

CONFERENCE SERVICE

conference

บริษัทเป็นผู้นำทางด้านการจัดงาน Event และ PR.องค์กร ให้คำปรึกษา แนะนำโดยทีมงานมืออาชีพ ให้ธุรกิจของท่านประสบความสำเร็จอย่างง่ายดาย และเพิ่มมูลค่าสร้างผลกำไรทางธุรกิจของท่านได้อย่างสูงสุด

Category:

CONSULTANT SERVICE

consutant

ให้บริการจัดงานสัมมนาและงานประชุมหลากหลายขนาด ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ความคิดสร้างสรรค์ และความมุ่งมั่นในการจัดงานประชุมให้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งไว้ จากประสบการณ์อันยาวนาน ทั้งในและต่างประเทศ

Category:

MARKETING SERVICE

marketing

บริษัทให้บริการเกี่ยวกับการทำการตลาด ทั้งด้านการวางแผนการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย และการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) เพื่อให้สินค้าของท่านได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

Copyright © 2016 BEST CO., LTD. Rights Reserved.

Design by: BEST CO., LTD.